เลขบัตรประชาชน
 

 
Buasri_id
Password

 
    หน้าแรก
    คู่มือยืนยันการอยู่หอของนิสิต
    คู่มือการใช้งาน นิสิตใหม่
    คู่มือการใช้งาน นิสิตเก่า
    เว็บ มศว
    ระบบรายงานตัวนิสิต
    กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ งานหอพัก
 
 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหอพัก โปรดติดต่อ
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มศว

ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป